Το Δικηγορικό μας Γραφείο ιδρύθηκε στην Ορεστιάδα τον Απρίλιο του 2011 από τον Δημήτριο Μωρίδη και για περισσότερο από 13 χρόνια έχει ενεργό, δυναμική  και διακεκριμένη  παρουσία τόσο στον χώρο της δικαστηριακής πρακτικής, όσο και  της  συμβουλευτικής δικηγορίας παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές  υπηρεσίες.

Η ενασχόληση του γραφείου με το σύνολο σχεδόν των κλάδων Δικαίου, με  ιδιαίτερη  ωστόσο έμφαση στο δίκαιο των ακινήτων και του κτηματολογίου, μας έχει καταστήσει στην συνείδηση των εντολέων μας ως τους πλέον ικανούς και αποτελεσματικούς  συμπαραστάτες τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων  τους.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η  προσωπική επαφή με τον πελάτη, η πλήρης ενημέρωσή του και συνεργασία μαζί του προκειμένου να του παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες σε σύντομο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη προσφέρουμε τις δικηγορικές μας υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα είτε με την προσωπική μας παρουσία είτε με τη συνεργασία με άλλα δικηγορικά γραφεία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις. Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της δικηγορίας και εν γένει της παροχής νομικών υπηρεσιών προβαίνουμε με πλήρη επιτυχία στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν. Το γραφείο μας έχει επιτύχει θετικά αποτελέσματα στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο